PRIVACYVERKLARING (AVG)
Jouw Privacy:
Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daar komen een aantal verplichtingen uit voort waaronder het bijhouden van een dossier. Voor de diensten die ik verleen in de vorm van individuele coachtrajecten is het noodzakelijk dat ik, als coach, jouw persoonsgegevens goed verwerk en vastleg.
In het dossier staat vermeld:
-NAW gegevens;
-Het intakeformulier;
-Het coachcontract;
-De gemaakte huiswerkafspraken;
-De data van de afspraken.

Ik waarborg jouw privacy. Dit betekent dat ik zorgvuldig om ga met jouw gegevens en dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.
Ik, Mirjam de Jeu, intuïtief coach, heb als enige toegang tot de dossiers. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens kunnen alleen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Maken van facturen;
  • Verzenden van een mailing;
  • Belastingadviseur (inzage facturen met adresgegevens).

 

Met vriendelijke groet,

Innerlijke Kracht Coach
Mirjam de Jeu